‘ศรีสุวรรณ’ ฉะกองสลากเลื่อนสลากกินแบ่งออกมีประเด็น พิรุธ อ้างโควิด-19

          ‘ศรีสุวรรณ‘ โต้ โฆษกสลาก‘ เลื่อนออกสลากมีปม ข้อพิรุธ เพราะมีผู้ไปสมัครสมาชิกจองไม่มารับสลากไปขายเยอะมากๆ ทำให้สลากเหลือ แล้วสนับสนุนภาระหน้าที่ไปให้กรุ๊ปอื่นจัดจำหน่ายแทน เป็นเหตุจำต้องเลื่อน แล้วมาอ้าง โควิด-19 จนกระทั่งจุดประสงค์กองสลากจะต้องออกสลาก ไม่มีอิทธิพลสั่งเลื่อนได้ แนะให้จัดโต๊ะรับซื้อสลากคืน

 

 

     

          ช่วงวันที่ 17 เม.ย.63 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการชมรมหน่วยงานป้องกันรัฐธรรมนูญไทย กล่าวมาว่า จากที่นายนวรรธน์ พลวิชัย พิธีกรคณะกรรมการลอตเตอรี่ ได้ให้สัมภาษณ์การันตีการพินิจเลื่อนการออกรางวัลสลาก ได้ทำตามอย่างกฎระเบียบข้อบังคับอย่างแม่นยำ ตาม พระราชบัญญัติลอตเตอรี่ พุทธศักราช2517 แล้วก็ฉบับปรับปรุงเพิ่ม พุทธศักราช2562 ซึ่งในมาตรา 13 ได้ให้คณะกรรมการสลากฯ มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลธุรกิจและก็กำหนดนโยบายของที่ทำการสลากฯ ให้เป็นไปตามจุดหมายแล้วนั้น

 

 

    คำให้สัมภาษณ์ดังที่กล่าวถึงแล้วฟังไม่ขึ้น เนื่องจากเป็นเพียงแต่การแก้ตัวที่มิได้ยืนอยู่บนธรรมศาสตร์ที่ถูก เนื่องจากว่าตาม พระราชบัญญัติลอตเตอรี่ พุทธศักราช2517 แล้วก็ฉบับปรับแต่งเพิ่มอีก พุทธศักราช2562 มัธยม 13 กำหนดให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลธุรกิจการค้า รวมทั้งกำหนดนโยบายของที่ทำการให้เป็นไปตามจุดประสงค์ รวมทั้งการออกกฎระเบียบหรือข้อปฏิบัติเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย ซึ่งเมื่อพินิจพิเคราะห์ตาม มัธยมของข้อบังคับดังที่ได้กล่าวมาแล้วกำหนดไว้แน่ชัดว่า สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มี เป้าประสงค์” เพียงแค่ ข้อ เป็น

 

 

นายธนวรรธน์ พลวิชัย พิธีกรคณะกรรมการลอตเตอรี่ ได้ให้สัมภาษณ์การันตีการพินิจเลื่อนการออกรางวัลสลาก
นายธนวรรธน์ พลวิชัย พิธีกรคณะกรรมการลอตเตอรี่ ได้ให้สัมภาษณ์การันตีการพินิจเลื่อนการออกรางวัลสลาก

 

 

 

      1.ออกหวยรัฐบาล 2.จัดแจงสำนักพิมพ์ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับในการพิมพ์สลากฯ รวมทั้งพิมพ์งานเอกสารอื่นที่คณะกรรมการเห็นดีเห็นงาม แล้วก็ 3.ทำการอื่นใดที่เกี่ยวโยงหรือที่มีคุณประโยชน์แก่การดำเนินกิจการของที่ทำการสลากฯ การที่คณะกรรมการกองสลากลงความเห็นเลื่อนการออกสลากออกไปถึง งวด ถามคำถามว่าเป็นการดำเนินกิจการที่มีคุณประโยชน์ต่อที่ทำการสลากที่ไหน ส่วนคำกล่าวอ้างที่ว่าข้อกำหนดสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวถึงการออกรางวัล พุทธศักราช2555 นั้นเป็นการออกข้อกำหนดที่ตรงข้ามนิติศาสตร์ของลอตเตอรี่ มัธยม13 ซึ่งนับได้ว่าเป็น โมฆะ” ไม่อาจจะเอามาบังคับใช้ได้ เพราะว่าข้อบังคับมิได้ให้สิทธิคณะกรรมการที่จะทำการออกระเบียบปฏิบัติ หรือกฎเกณฑ์ใดที่เกินความจำเป็นกว่าจุดประสงค์ได้ นั่นเอง

    นายศรีสุวรรณ กล่าวเพราะว่า การเลื่อนการออกสลากในคราวนี้มีประเด็นและก็ข้อพิรุธหลายประการที่คณะกรรมการสลากฯ ไม่บอกความเป็นจริงกับราษฎรให้หมด ด้วยเหตุว่าการเลื่อนการออกสลากคราวนี้จะมีผลให้ที่ทำการสลากฯ เสียคุณประโยชน์ไปกว่า 5.4 พันล้านบาท จากการพิมพ์สลากออกมาจัดจำหน่ายงวดละ 100 ล้านฉบับ โดยขายให้ผู้แทนจำหน่ายเล่มละ 7,040 บาท แต่ว่าเนื่องด้วยมีผู้ไปสมัครสมาชิกจองสลากไม่มารับสลากไปขายไม่น้อยเลยทีเดียว ทำให้สลากเหลือแค่ที่ทำการสลากฯ กลับไม่มีมาตรการลงทัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุ แม้กระนั้นผลักภาระหน้าที่ไปให้กรุ๊ปอื่นๆขายแทน จนกระทั่งส่งผลให้จำต้องเลื่อนการออกสลากฯ ออกไปโดยใช้โรควัววิด-19 มาอ้าง ซึ่งไม่คิดถึงผู้บริโภคสลากรวมทั้งตัวบทกฎหมายใช่หรือไม่ใช่ แบบนั้น ที่ทำการสลากจำเป็นที่จะต้องจัดโต๊ะรับซื้อสลากคืนมาจากคนซื้อหรือราษฎรที่ซื้อสลากไปแล้ว แม้กระนั้นไม่ยินยอมให้มีการเลื่อนการออกสลากดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้วเสีย ก็เลยจะถูกใจ นายศรีสุวรรณแถลงการณ์ในที่สุด.